Selecteer een pagina

Activa op de balans die van niet-stoffelijke aard zijn, zoals octrooien, licenties, auteursrech-ten, goodwill. Verder: oprichtings- en aandelenuitgiftenkosten, onderzoeks- en ontwikkelings-kosten, concessies, vergunningen en intellectuele rechten. De brand name (merknaam) van een onderneming kan hier ook onder vallen, mits dat niet de eigen brand name is.