Selecteer een pagina

Het met privé en zakelijk vermogen aansprakelijk zijn voor de totale schuld. Hoofdelijke aan-sprakelijkheid betekent dat wanneer meerdere personen gezamenlijk een schuld aangaan, de schuldeiser het volledige bedrag bij elk van hen kan opeisen. De schuldeiser heeft tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.