Selecteer een pagina

Een enge definitie: Verandering in de samenstelling van het eigen vermogen van een onder-neming, waarbij het gestorte aandelenkapitaal wordt vergroot ten laste van de reserves. Her-kapitalisatie in ruime zin wordt gebruikt als ook nieuw vermogen wordt aangetrokken.