Selecteer een pagina

Dit wordt ook wel financial leverage genoemd. Het hefboomeffect wordt bepaald door de fi-nanciële structuur van de onderneming en de financiële lasten. Als er wordt geïnvesteerd, be-legd of gewerkt met geleend geld waarbij de opbrengst van de activiteit hoger is dan de finan-cieringsrente, leidt dit tot een hoger rendement dan alleen te werken met eigen vermogen. Dit betekent dat er een positieve leverage wordt behaald. De verhouding tussen vreemd ver-mogen en eigen vermogen bepaalt in welke mate dit voordeel wordt behaald. Als de rentabili-teit van het totale vermogen lager is dan de kosten van vreemd vermogen, dan treedt een negatieve leverage op. Hoe groter het aandeel van vreemd vermogen in de financiering van de onderneming, des te sterker werkt het (positieve of negatieve) hefboomeffect. Natuurlijk stijgt het risicoprofiel van de organisatie doordat er vreemd vermogen wordt aangetrokken.

Als kengetal is het hefboomeffect het verschil tussen de REV en de RTV. De hefboom komt tot uitdrukking in de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. Oftewel, deze vermogensstructuur heeft invloed op de rentabiliteit. Een positief hefboomeffect heeft een po-sitief effect op de REV.

Formule:
Hefboomeffect = (RTV -/- RVV ) x ( vreemd vermogen / eigen vermogen )