Selecteer een pagina

Een strategie om investeringen tegen elkaar af te zetten. Een perfecte hedge is het elimineren van de mogelijkheid op toekomstige winsten of verliezen. Het verminderen van (financiële) ri-sico’s vindt plaats door financiële transacties af te dekken met tegengestelde transacties. Dit kan door bijvoorbeeld renteswaps of opties.