Selecteer een pagina

Van oudsher beleggingsfondsen die op basis van een vastgelegde strategie proberen beleg-gingsrisico’s te beperken. Het zijn vaak fondsen die met geleend geld opereren. Tegenwoor-dig veel gebruikt als verzamelnaam voor zeer speculatief ingestelde beleggingsfondsen.