Selecteer een pagina

In september 2006 is een wetsvoorstel van kracht geworden waarin het informatierecht van ondernemingsraden is uitgebreid. Het informatierecht over topinkomens is eraan toegevoegd (WOR artikel 31. lid d). Voor de zorgsector is de Wet Openbaarheid uit Publieke middelen ge-financierde Topinkomens (WOPT) van toepassing.