Selecteer een pagina

Van een groepsmaatschappij kan worden gesproken als één of meer NV’s of BV’s met elkaar in een groep verbonden zijn. Het moet dan een eenheid zijn onder gemeenschappelijke lei-ding, waarbij de leidende rechtspersoon (de moedermaatschappij, of heel zelden meerdere moedermaatschappijen gezamenlijk) de beslissende zeggenschap heeft. Een groepsmaat-schappij dient normaliter in een geconsolideerde jaarrekening te worden verwerkt.