Selecteer een pagina

Het vermogen van een onderneming tot het behalen van extra winst, bijvoorbeeld vanwege de waarde van de naam, reputatie of immateriƫle activa van een onderneming. Het kan gede-finieerd worden als het verschil tussen de aankoopprijs van een deelneming en de waarde die aan de activa en passiva van die deelneming zelf wordt toegekend. Wordt alleen in de balans opgevoerd als zij gekocht is. Als de winstgevendheid van een overgenomen onderneming niet langer de geactiveerde goodwill rechtvaardigt, moet de investering worden afgeschreven (impairment).