Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
De geraamde baten en lasten van een gemeente of provincie weergegeven voor het komend jaar. Tegenover de lasten dienen ten minste even hoge baten te staan. Zie ook kapitaaldienst van de begroting.