Selecteer een pagina

Financiering van onderneming vindt in het algemeen met eigen vermogen en vreemd ver-mogen plaats. Dit vermogen brengt kosten met zich mee. De kosten voor vreemd vermogen worden gevormd door rente. Om als onderneming voldoende eigen vermogen beschikbaar te houden moet ook rekening worden gehouden met de rendementseisen van aandeelhouders. Deze eisen worden ook de kosten van het eigen vermogen genoemd.
Deze verschillende kostenvoeten worden gewogen met de verhouding van de betreffende component van het vermogen in het totaal. Het betreft dus een gemiddelde vermogenskos-tenvoet. Dit wordt in het Engels ook Weighted Average Cost of Capital (WACC) genoemd.