Selecteer een pagina

Het deel van het aandelenkapitaal dat door aandeelhouders ook gestort is (betaald).

Maatschappelijk kapitaal minus nog niet uitgegeven aandelen = Geplaatst kapitaal.
Geplaatst kapitaal minus nog niet opgevraagd kapitaal = Opgevraagd kapitaal.
Opgevraagd kapitaal minus nog niet gestort kapitaal = Gestort kapitaal.