Selecteer een pagina

Het aandelenkapitaal dat door een NV of BV is uitgegeven; in tegenstelling tot maatschappelijk aandelenkapitaal, dat het maximaal uit te geven aandelenkapitaal aangeeft.

Maatschappelijk kapitaal minus nog niet uitgegeven aandelen = Geplaatst kapitaal.
Geplaatst kapitaal minus nog niet opgevraagd kapitaal = Opgevraagd kapitaal.
Opgevraagd kapitaal minus nog niet gestort kapitaal = Gestort kapitaal.