Selecteer een pagina

De uitkomst van dit kengetal geeft aan hoe lang de voorraden gemiddeld ‘in huis’ blijven. Hoe lager het aantal maanden of dagen, hoe gunstiger dit voor de liquiditeit van de onderneming is. Dit kengetal is omgekeerd evenredig (reciproque) met de omloopsnelheid van voorraden.

Formule: voorraden
Gemiddelde omlooptijd van voorraden =

omzet