Selecteer een pagina

De uitkomst van dit kengetal geeft (in maanden) aan hoe lang gemiddeld gezien een debiteu-rensaldo open blijft staan. Voor de maandomzet kan ook de jaaromzet worden genomen ge-deeld door 12. Dit is gelijk aan de Debiteurentermijn (in algemeen genoteerd in dagen).

Formule: Debiteuren
Gemiddelde incassoperiode =

Maandomzet