Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Onder de gemeenschappelijke regelingen vallen alle samenwerkingsverbanden tussen over-heidslichamen die op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn opgericht. Voorbeelden hiervan zijn een aantal gewesten, reinigingsdiensten, regionale brandweerdien-sten en regionale ambulancediensten.