Selecteer een pagina

Markt voor vermogensoverdrachten voor korte termijn (tot maximaal twee jaar). Samen met de kapitaalmarkt vormt de geldmarkt de vermogensmarkt.