Selecteer een pagina

Dit is het eigen vermogen (plus in concernsituaties een eventueel minderheidsbelang) plus de korte en lange rentedragende schulden.