Selecteer een pagina

Reserve waarvan noch het bestaan noch de omvang uit de balans is af te leiden. Geheime reserves zijn niet toegestaan. Het bestaan hiervan moet in een rapportage tot uitdrukking worden gebracht. Zie ook Stille reserve.