Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Gecontracteerde zorg is zorg waarvoor een zorgverzekeraar ten behoeve van zijn verze-kerden een contract heeft gesloten met zorgaanbieders.