Selecteer een pagina

De Gearing ratio is een soort solvabiliteit. Hij wordt echter anders berekend: de netto financi-ele schuld wordt gedeeld door het eigen vermogen.
Oftewel: het is de verhouding tussen de eigen middelen (het kapitaal en gereserveerde winst van vorige jaren) en de vreemde middelen (schulden en kredieten) van een onderneming.

In de kern geeft de solvabiliteit en de gearing ratio aan hoe de onderneming gefinancierd is. Feitelijk kun je dan stellen: hoe meer vreemd vermogen, hoe groter de hefboomwerking.