Selecteer een pagina

Frictiekosten kunnen worden omschreven als extra kosten die uitgaan boven het regulier be-schikbare budget voor reguliere werkzaamheden als gevolg van het optreden van tijdelijke fricties (verstoring) ten opzichte van de normale gang van zaken.