Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Fouten zijn afwijkingen van de criteria rechtmatigheid en deugdelijke weergave. We spreken van een fout als bepaalde verplichtingen, uitgaven of ontvangsten onrechtmatig zijn (de minis-ter heeft het geld niet uitgegeven of ontvangen volgens de daarvoor geldende wetten en re-gels) of ondeugdelijk zijn weergegeven (de minister heeft de financiƫle informatie niet juist of volledig verantwoord).