Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Het financieringsverschil is een balanspost die ontstaat doordat de instelling zijn vastgesteld budget aanvaardbare kosten daadwerkelijk betaald krijgt via de declaraties die, voor de onder dit budget vallende verrichtingen, naar de patiƫnten of meestal rechtstreeks naar hun verze-keraars, worden gestuurd. Als de instelling precies de in het budget afgesproken aantallen verrichtingen doet, dan ontstaat er geen financieringsverschil. Als er meer dan de afgespro-ken aantallen verrichtingen worden gedaan ontstaat er een financieringsoverschot. Als er minder verrichtingen worden gedaan, ontstaat een financieringstekort. Dit verschil wordt in lagere respectievelijk hogere vastgestelde tarieven voor een volgend jaar verrekend.

Daardoor is het financieringsverschil slechts tijdelijk, want het is na die verrekening weer op-gelost. Omdat er enige jaren kunnen verstrijken tussen het ontstaan van het financierings-verschil en de definitieve verrekening, bevat deze balanspost meestal het financieringsver-schil van een aantal nog niet verrekende jaren. Omdat steeds meer gewerkt wordt met de DBC-systematiek heeft het budget aanvaardbare kosten, en daarmee het financieringsver-schil, op een steeds kleiner deel van de bekostiging van de instellingen betrekking.