Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Het begrotingstekort minus de aflossingen op de staatsschuld. Daarmee wordt bekend wat het netto beroep van de overheid op de kapitaalsmarkt is.