Selecteer een pagina

Het door een organisatie voorzien in de vermogensbehoefte. Concreet gaat het over de ma-nier waarop het totale vermogen van de onderneming is samengesteld (eigen vermogen ver-sus vreemd vermogen). De wijze waarop de onderneming is gefinancierd, is vooral van belang voor de solvabiliteit van de onderneming. Aan een financiering zijn (rente)kosten verbonden.