Selecteer een pagina

Het geheel van relaties tussen de kapitaalstructuur, de vermogensstructuur en de resultaten die de onderneming met behulp van haar activa behaald heeft.