Selecteer een pagina

Met het financieel verslag legt de directie of het bestuur financieel verantwoording af over de gang van zaken van het afgelopen jaar. Deze documentatie geeft informatie over de financi-eel-economische gang van zaken in het afgelopen boekjaar. Het financiële verslag bestaat uit drie delen: de jaarrekening, het jaarverslag en overige gegevens. Het financieel verslag wordt in de volksmond ook wel financiële stukken of het jaarverslag genoemd, maar dit jaarverslag is dus feitelijk een onderdeel van het financiële verslag.
Zie ook Jaarrekening, Jaarverslag en Overige gegevens.