Selecteer een pagina

Het uitvoeren van plannen door te beslissen over de bestemming van de aanwezige middelen (bijvoorbeeld kasmiddelen) en de aanwending daarvan. Daarnaast wordt met het beheer ge-doeld op de bewaking van de uitvoering (implementatie) gericht op het bereiken van de ge-stelde doelen.

Het financieel beheer (begrip uit de overheidssector) van een ministerie omvat het geheel van beslissingen, handelingen en regels die zijn bedoeld voor de sturing en beheersing van, als-mede de verantwoording over, de financiƫle transacties en de saldi waarvoor de minister (mede)verantwoordelijkheid draagt. Deze begripsomschrijving is gebaseerd op de Comptabi-liteitswet 2001.