Selecteer een pagina

Factoring is het uitbesteden van de debiteurenbewaking en -inning. Een factoringmaatschap-pij koopt de rekeningen, die een onderneming heeft uitstaan bij zijn debiteuren, op voor een bedrag dat lager ligt dan de totale som van deze rekeningen. De factoringmaatschappij neemt daarbij niet alleen de lusten maar ook de lasten (bijvoorbeeld het risico dat sommige debiteu-ren niet betalen) geheel over.