Selecteer een pagina

Kosten die gemaakt worden voor onderhoud, leegstand, verzekering, beheer e.d. van het on-roerend goed, bijvoorbeeld uitgedrukt in een percentage van de huur. Feitelijk zijn het kosten verbonden aan de normale bedrijfsuitvoering.