Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Richtlijnen voor het openstellen van overheidsopdrachten voor leveranciers uit alle Europese lidstaten. De richtlijnen zijn gericht op een transparant aanbestedingsproces op basis van ob-jectieve selectie- en gunningscriteria.