Selecteer een pagina

Een eurobond is een leningsvorm die in de markt wordt aangeboden op een tijdstip dat de uit-gevende instelling de omstandigheden gunstig acht. Slechts kort van tevoren zal dus een aankondiging van een dergelijke lening gedaan worden. Ook de inschrijvingskoers wordt kort voor de inschrijving bekend.