Selecteer een pagina

Escrow staat voor de situatie waarbij partij A ‘iets’ in bewaring geeft aan een derde onafhan-kelijke en betrouwbare partij C, opdat deze het in bewaring gegeven goed deskundig zou be-waren en onder bepaalde voorwaarden of indien bepaalde gebeurtenissen zich voordoen het in bewaring gegeven goed zou overhandigen aan partij B.

Specifiek in de softwaresector wordt escrow aangewend ter vrijwaring van de belangen van de softwareklant indien die zich wil indekken tegen bepaalde risico’s in hoofde van de softwa-releverancier (het meest gevreesde daarbij wellicht het faillissement van de leverancier). De softwareleverancier zal de broncode van de software (en de bijhorende documentatie) in be-waring geven bij de escrowagent, en deze broncode regelmatig updaten indien nieuwe ver-sies op de markt gebracht worden. Indien de leverancier dan failliet zou gaan, heeft de klant tenminste de broncode van haar applicatie en kan zij alsnog trachten haar applicatie aan de praat te houden.

Een escrow-overeenkomst kan ook als zekerheidsinstrument worden toegepast in financiële zin waarbij het gelijkenis vertoond met de onafhankelijke bankgarantie. In beide gevallen gaat het om een zekerheidsinstrument voor betaling van een koopsom of schadevergoeding bij wanprestatie en vindt betaling via een derde plaats. Bij de bankgarantie neemt de bank een zelfstandige verplichting tot betaling en daarmee een kredietrisico op zich. Op basis hiervan wordt ook de provisie bepaald. Bij de escrow-overeenkomst wordt dit risico niet gelopen en hoeft niet meer betaald te worden dan het saldo van de rekening. Daarmee is de provisie be-duidend minder.