Selecteer een pagina

Enkel boekhouden wordt ook wel eens enkelvoudig boekhouden genoemd, of ook nog kas-boekhouding. In een kasboekhouding noteert men chronologisch, dus in volgorde van de ge-beurtenissen, alle kosten die er zijn gedaan voor de onderneming of alle opbrengsten die zijn gerealiseerd. In een enkelvoudige boekhouding worden gebeurtenissen dus in één enkel re-gister genoteerd. Dit is een belangrijk verschil met het dubbel boekhouden. Zie Dubbel boek-houden.