Selecteer een pagina

Uitgifte van effecten (aandelen of obligaties) door de onderneming of de overheid ter verkrij-ging van nieuw vermogen.