Selecteer een pagina

De mate waarin de onderneming zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hierbij gaat het om de mate waarin de vermogensstructuur kan worden aangepast aan een veranderde vermogensbehoefte (meer of minder geld behoefte of andersoortig vermogen).