Selecteer een pagina

Het eigen vermogen van een onderneming is het belang in de activa van de onderneming na aftrek van al het vreemd vermogen. Bij een BV of een NV gaat het om het deel van het ver-mogen dat toebehoort aan de onderneming.

De indeling van het eigen vermogen in de zorgsector is zeer specifiek. In het balansmodel worden de volgende posten onderscheiden:
1. Kapitaal: dit betreft het bij oprichting of later ingebrachte kapitaal.
2. Collectief gefinancierd gebonden vermogen.
3. niet-collectief gefinancierd vrij vermogen.

Voor de overheidssector gaat het om het eigen geld dat in de organisatie wordt gehouden.