Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
De post egalisatierekening afschrijvingen is een post die voortkomt uit de aard van de bekos-tiging van de zorgsector. De omvang van de egalisatierekening geeft het cumulatieve bedrag van nog niet benutte maar bedoelt voor afschrijvingslasten op jaarlijkse instandhoudinginves-teringen weer en geeft dus een indicatie van de investeringsruimte. De post wordt jaarlijks gemuteerd voor het verschil tussen de in het wettelijk budget opgenomen vergoeding voor afschrijvingslasten en de werkelijke afschrijvingslasten op jaarlijkse instandhoudinginveste-ringen.