Selecteer een pagina

Term uit de banksector die aangeeft hoe efficiƫnt een bepaalde bank is. Deze ratio wordt be-rekend door de bedrijfslasten te delen door het totaal van de netto-baten en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100. Hoe lager de efficiencyratio is, des te efficiƫnter opereert de bank. In de bedrijfslasten zijn de kredietvoorzieningen niet meegenomen.

De basisactiviteit (de essentie, een bank heeft meer bronnen van opbrengsten) van een bank is geld lenen van klanten en dat weer uitlenen. Het verschil daartussen is de rentemarge, dit worden dan de baten genoemd. Hiervan moeten de kosten gedekt worden.