Selecteer een pagina

Het rendement van de bedrijfsvoering wordt getoetst aan een minimumnorm die wordt gesteld aan het geïnvesteerd vermogen ook wel Weighted Average Cost of Capital (WACC) ge-noemd. Als dit rendement boven deze norm uitgaat, is er sprake van economic profit. On-danks dat er wellicht een subtiel onderscheid is, kan worden gestel dat de Economic profit daarmee gelijk is aan Economic Value Added (EVA).