Selecteer een pagina

Dit betreft een correctie van het bedrijfsresultaat (EBIT) door alle afschrijvingen op materiele (Depreciation) en immateriële vaste activa (Amortisation) eruit te halen. Oftewel de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en herwaarderingen. Kern van het begrip EBITDA is dat het, anders dan nettowinst, een goede graadmeter kan zijn voor de operationele prestaties. De rente, afschrijvingen en herwaarderingen zijn niet direct gekoppeld aan de omzet en de huidi-ge prestaties. Aan de andere kant zijn het wel kosten waarmee rekening gehouden moet worden, die niet in de EBITDA, maar wel in de nettowinst naar boven komen.