Selecteer een pagina

Het Amerikaanse concern Dupont de Nemours & Co heeft in 1919 een schema ontwikkeld waarin alle factoren die van invloed zijn op de rentabiliteit met elkaar in verband worden ge-bracht. Dit schema is zo doeltreffend, dat het nog steeds als financieel instrument wordt ge-bruikt. Hoewel complexer dan de meeste kengetallen, wordt in het schema de veelheid van cijfers teruggebracht tot een overzichtelijke hoeveelheid, waarbij vooral de onderlinge ver-banden duidelijk zichtbaar worden. Het schema laat zien welke factoren de rentabiliteit ben-vloeden en wat er beheerst moet worden om de rentabiliteit te optimaliseren. Het schema wordt ook gebruikt voor het inzichtelijk maken van RONA en ROI. Zie ook de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV).