Selecteer een pagina

Met dubbel boekhouden wordt bedoeld het gebruikelijke boekhoudkundige systeem met dub-bele inschrijvingen. Elke transactie wordt zowel aan de creditkant als aan de debetkant op een of meerdere grootboekrekeningen geboekt. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van dagboeken, zoals kasboek, inkoopboek of verkoopboek, die een automatische tegenreke-ning kunnen hebben ingesteld.

Het gevolg van deze techniek is dat het eindresultaat van een dergelijke boekhouding nood-zakelijk tweemaal hetzelfde bedrag geeft. Het credittotaal moet gelijk zijn aan het debettotaal, en dat zowel in de gezamenlijke journalen (het centraal dagboek) als in de gezamenlijke re-keningen (het grootboek). Hoewel in de digitale verslaglegging (bijvoorbeeld met een boek-houdpakket) veelal elk bedrag slechts éénmaal ingebracht hoeft te worden, is de onderlig-gende registratie nog altijd gebaseerd op deze klassieke dubbele registratie.

Zie ook Enkel boekhouden, Credit, Debet en Grootboek.