Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Scheiding van verantwoordelijkheid tussen volksvertegenwoordiging enerzijds en regering anderzijds, respectievelijk tussen een fractie in het parlement en de ministers van diezelfde partij in de regering. Hierdoor ontstaat een soort machtsevenwicht. Deze begrippen zijn ook van toepassing op lagere overheden.