Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Iets is doelmatig als er naar een resultaat is gewerkt met zo weinig mogelijk geld of bestede tijd. Zie ook Rechtmatig.