Selecteer een pagina

Winstuitkering (vergoeding) aan aandeelhouders. De hoogte staat meestal niet vast, maar wordt jaarlijks afhankelijk van de winst opnieuw vastgesteld. Er zijn verschillende soorten di-vidend:
– cashdividend: dividenduitkering in de vorm van contanten;
– stockdividend: dividenduitkering in de vorm van aandelen;
– bonusdividend: een extra dividenduitkering ten laste van de post reserves.
Als het dividend wordt uitgekeerd uit de agioreserve, wordt gesproken over agiobonus.