Selecteer een pagina

De disconteringsvoet (ook wel rekenrente genoemd) wordt gebruikt om een actuele waarde te berekenen van toekomstige kasstromen. Hierbij wordt ook gekeken naar de rente die op de rente wordt behaald. Het is daarmee een fictief rendementspercentage dat het vermogen geacht wordt op te brengen in de toekomst. Dit is noodzakelijk om aan te geven dat geld een tijdswaarde heeft.