Selecteer een pagina

Een rekenkundige methodiek waarbij individuele jaarlijkse vrije geldstromen tegen een ver-mogenskostenvoet contact gemaakt worden naar het waarderingsmoment.