Selecteer een pagina

Een dienst is arbeid die men ten behoeve van anderen verricht. Diensten worden aan ande-ren verleend. Bij het verlenen van diensten brengt de door een onderneming verrichte arbeid geen product voort dat vervolgens aan klanten geleverd kan worden. Bij dienstverlening wordt de arbeid direct verricht ten behoeve van de klant, zoals in de adviesbranche, gezond-heidszorg en het onderwijs, of door te werken bij de klant, zoals bij het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. Een dienst brengt dus wel resultaten voort voor de klant, zoals een betere gezondheid, meer kennis of een schoon huis. De resultaten hebben echter niet de vorm van een product dat in het bezit van de klant overgaat. Zie ook product.